Thông tin liên hệ

  • Cơ sở 1: Số 33 đường Liên Xã, Bắc Hồng, Đông Anh, Hà Nội
  • Cơ sở 2 : Số 2D Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội
  • Góp ý khiếu nại: 097 770 6338
  • Email: inenvang@gmail.com